צור קשר  
  
  
  
משה בן אלישעמנהל אגף ומהנדס המועצה 02-9939365bosheben@efrat.muni.il
עפרה גפןמזכירת ועדות02-9939362 ofra@efrat.muni.il
יוסי שלושאחראי רישוי ומנהל מח' פיקוח02-9939363 yosis@efrat.muni.il
אורית שמעוןמזכירת הוועדה המקומית לתכנון ובניה02-9939365tbnya@efrat.muni.il
עמרם עטיהמפקח בנייה02-9939366 pakahb@efrat.muni.il
שאול סואידמהנדס תשתיות02-9939369 mtashtit@efrat.muni.il
ברק ורטהיימראחראי מערכת GIS02-9939364mtashtit@efrat.muni.il
דבי עוקשימזכירת האגף02-9939360 debiok@efrat.muni.il

​​​​