טבלת תעריפי הוועדה

​​

  
  
  
  
  
  
אגרות בניה1פתיחת תיק יח'
27.69
27.69
אגרות בניה8גדרות וקירות תמךמ"א
2.17
2.17
אגרות בניה1.00.100בניה או שימוש חורגמ"ר
32.4
32.4
אגרת מתקני טיהור לכל מ"ר1.00.105אגרת מתקני טיהור לכל מ"ר קרקעמ"ר
13.05
13.05
מתקני טיהור לכל מ"ר בנוי 1.00.106 מתקני טיהור לכל מ"ר בנוימ"ר
61.59
61.59
אגרת מתקנים סניקה לכל מ"ר1.00.107 אגרת מתקנים סניקה לכל מ"ר קרקעמ"ר
1.23
1.23
מתקני סניקה לכל מ"ר בנוי 1.00.108מתקני סניקה לכל מ"ר בנוימ"ר
6.16
6.16
אגרות בניה 1.00.109בעד שפיכת פסולת בנין באתר שפיכהמ"ק
3.15
3.15
אגרות בניה 1.00.110 בעד היתר לפינוי פסולת בנייןמ"ר
101.02
101.02
אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבהמ"ק
1.2
1.2
אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר
299.92
299.92
אגרות בניה400 אגרת רישיון עסקיח'
341.42
341.42
אגרת אשפה203 אגרת אשפהיח'
410.77
771.33
אגרה מבנה ציבור300אגרת מבני ציבורמ"ר
79.3
124.47
אגרת מבנה ציבור זית301 אגרת מבני ציבור (זית)מ"ר
79.3
124.47
רשת מים205אגרת חיבור לרשת המיםיח'
138.45
259.98
רשת מים206 אגרת חיבור לרשת ביוביח'
202.18
379.65
אגרת אשפה215 אגרת אשפה בהטמנהיח'
6,600
6,704.41

​​